Axa Prioritară 11

Îmbunătățirea activității cadastrale

 

• Valoare alocată – 250 mil euro FEDR

• Tipuri de activități – Proiect major elaborat pentru o implementare in trei faze:

• Integrarea datelor existente  și extinderea înregistrării sistematice in zonele rurale ale României;

• Servicii îmbunătățite de înregistrare cadastrală;

• Management, Strategie și Tactici;

• Potențiali beneficiari

– ANCPI

Landscape_Madagascar_01
Untitled-23
Untitled-32