Axa Prioritară 2

Imbunătățirea competitivității IMM-urilor

 

• Valoare alocată – 700 mil euro FEDR

• Tipuri de activități – construcția/ modernizarea  și extinderea spațiului de producție/servicii IMM, inclusiv dotare cu instalații, echipamente (inclusiv sisteme IT), utilaje, mașini, inclusiv noi tehnologii – crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente

• Potențiali beneficiari – IMM – uri

Untitled-30
IMG_5228
Untitled-23