Axa Prioritară 3

Eficiență energetică în clădiri publice

 

• Valoare alocată – 300 mil euro FEDR

• Tipuri de activități – eficiență energetică a clădirilor publice, inclusiv măsuri de consolidare a acestora

• Potențiali beneficiari – autorități publice centrale și locale

Untitled-37
21 aprilie 2007 079
Untitled-20