Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane

 

Valoare alocată – 2.654 mil euro FEDR

• Tipuri de activități – eficiență  energetică  a clădirilor rezidențiale, inclusiv măsuri de consolidare a acestora – investiții în iluminatul public – măsuri pentru transport urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/ achiziție mijloace de transport ecologice/ electrice, etc.) – regenerarea și revitalizarea zonelor urbane (modernizare spații publice, reabilitare clădiri/ terenuri abandonate, centre istorice, etc)

• Potențiali beneficiari – autorități publice locale – mediul urban

 

Categorii de orașe finanțate:

- poli de crestere – 7

- poli de dezvoltare urbană  ‐ municipii reședință de județ ‐ 33

- centre de dezvoltare zonală ‐ orașe și municipii – 271

 

Abordare diferită pe categorii de orașe:

- poli de creștere – abordare funcțională (municipiul și zona funcțională)

- poli de dezvoltare urbană  ‐ opțional abordare funcțională  (municipiul și zona funcțională) 9 centre de dezvoltare zonală ‐ orașe și municipii, inclusiv satele aparținătoare 7

 

Finanțarea unor proiecte integrate pe baza unor strategii integrate de dezvoltare urbană;

- Lista de proiecte din cadrul strategiei integrate se va realiza de către autoritățile publice locale, cu respectarea regulilor de eligibilitate ale POR;

- Promovarea unei abordări integrate reale – prioritizarea la finanțare în celelalte programe operaționale a proiectelor care sunt parte a strategiilor integrate de dezvoltare urbană.