Axa Prioritară 5 – Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

 

• Valoare alocată – 300 mil euro FEDR

• Tipuri de activități – restaurarea, protecția și valorificarea patrimoniului cultural

• Potențiali beneficiari – autorități publice locale – autorități publice centrale – ONG – uri – unități de cult – parteneriate

22
21 aprilie 2007 086
18