Axa Prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală

 

• Valoare alocată – 900 mil euro FEDR

• Tipuri de activități – reabilitarea  şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene care asigura conectivitatea, directa sau indirecta cu reteaua TEN T – construcţia / reabilitarea / modernizarea şoselelor de centură cu statut de drum judeţean aflate pe traseul drumului judetean respectiv

• Potențiali beneficiari – autorități publice locale (CJ)

Picture 223
EUROPA 1
13_b