Axa Prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

 

• Valoare alocată – 90 mil euro FEDR

• Tipuri de activități – Acțiuni integrate prin: • Construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale

• Investiţii în infrastructura de sănătate, educație şi servicii sociale

• Stimularea ocupării ‐ activităţi de economie socială 

• Activităţi de dezvoltare comunitară  integrată  – activităţi de informare, consiliere

• Potențiali beneficiari – Parteneriate (grup de acțiune locală) între:

• Unităţi administrativ‐teritoriale (APL)

• Furnizorii de servicii sociale de drept public sau privat, acreditaţi conform legii;

• ONG‐uri,

Untitled-45
21 aprilie 2007 079
Untitled-30