0
Commerce program is launched in 2015!

Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediu de Afaceri si Turism a anuntat faptul ca incepand cu data de 06.07.2015 ora 10.00 va fi activa aplicatia de inscriere a planurilor de investitii in cadrul Programului de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata 2015. Aplicatia va fi activa pina in data de 15.07.2015, ora 20.00.

Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata – 2015

Beneficiari eligibili Valoarea finantarii Perioada de depunere
– operatori economici 135.000 lei

max. 90% din valoarea cheltuielilor eligibile 06.06.2015, ora 10.00 – 15.07.2015, ora 20.00

Finantator: Guvernul Romaniei, prin Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediu de Afaceri si Turism

Buget: 20 milioane lei, din care 2 milioane lei pentru Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri

Obiectiv: Sprijinirea operatorilor economici, societati si societati cooperative, prin facilitarea accesului la finantare, in scopul imbunatatirii performantelor economice si tehnice ale operatorilor economici, urmarind adaptarea la cerintele determinate de statutul Romaniei ca stat membru al Uniunii Europene, prin cresterea nivelului de competitivitate, crearea si mentinerea locurilor de munca, sporirea protectiei consumatorilor si securitatii alimentare

Obiective specifice: intarirea capacitatii operatorilor economici de promovare a produselor si serviciilor de piata; dezvoltarea si modernizarea activitatii comerciantilor si prestatorilor de servicii de piata.

Cheltuieli eligibile

-achizitionarea de echipamente IT tehnica de calcul
-achizitionarea de cititoare pentru cod de bare;
-achizitionarea de cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare;
-achizitionarea de aparate de marcat electronice fiscale;
-achizitionarea de echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate si instalatii de masurare, control si reglare;
-achizitionarea de electro si motostivuitoare;
-investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata;
-achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale conform Hotararii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare;
iachizitionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3
-certificarea unui sistem de management al calitatii/ mediului/sanatatii si securitatii ocupationale/sigurantei alimentelor
-realizarea unui site pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate
-achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;
-achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de comert sau servicii;
-participarea la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesionala / specializare / perfectionare profesionala in domeniul activitatilor de comercializare a produselor si —serviciilor de piata pentru care a solicitat finantare, participarea la cursuri privind notiuni fundamentale de igiena necesare in activitatile de comercializare a produselor si serviciilor de piata ;
-comisionul de garantare aferent anului acordarii garantiei, datorat Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii – S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) in cazul garantiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de investitii acceptate in cadrul Programului, pentru solicitantii care asigura aportul propriu din credit;
-consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectului (Maximum 4% din valoarea eligibila la decont a proiectului, mai putin consultanta, dar nu mai mult de 5769 lei)

Descarca Pachetul Solicitantului

Add comment:

2 + 8 =