PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL  PENTRU MEDIU

PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL  PENTRU TRANSPORT

PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU ASISTENTA TEHNICA

PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU DEZVOLTAREA CAPACITATII ADMINISTRATIVE

PROGRAMUL NATIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

 

Prezentare Fonduri Europene

Politica de Coeziune (PC)

Pentru a reduce decalajele existente intre regiuni la nivel european, precum si pentru a intari competitivitatea si ocuparea fortei de munca, Uniunea Europeana a creat instrumente financiare specifice:

Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR)
Fondul Social European (FSE)
Fondul de Coeziune (FC)

Din aceste fonduri sunt finantate Programele Operationale (PO):

Programul Operational Regional (POR)
Programul Operational Sectorial pentru Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE)
Programul Operational Sectorial Infrastructura de Mediu (POS Mediu)
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)
Programul Operational Sectorial Infrastructura de Transport (POS Transport)
Programul Operational pentru Asistenta Tehnica (PO AT)
Programul Operational pentru Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

 

Politica Agricola Comuna (PAC)

Politica agricola si pentru pescuit este singura gestionata in mod comun la nivel european. De asemenea, 3 instrumente financiare sunt puse la dispozitia Statelor Membre:
Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR)
Fondul European de Garantare Agricola (FEGA)
Fondul European pentru Pescuit (FEP)

Din aceste fonduri este finantat Programul National pentru Dezvoltare Rurala (PNDR)