Măsura 8

Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor

 

SubMăsura 8.1 – Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite

.

wallpaper-natura
3
6